...::: เทศบาลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมทุกท่าน :::..
 
 
   
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๗