...::: เทศบาลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมทุกท่าน :::..
 
 
   
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต (กอ.3)
แบบคำขอรับใบอนุญาต (รายใหม่ กอ.1)
แบบคำร้องทั่วไป
แบบหนังสือรับรองการแจ้ง