...::: เทศบาลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมทุกท่าน :::..
 
 
 
 
 
            
   
         ผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลคลองจิก (LPA) ประจำปี 2559
            ผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลคลองจิก (LPA) ประจำปี 2560
         ผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลคลองจิก (LPA) ประจำปี 2561