...::: เทศบาลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมทุกท่าน :::..
 
 
   
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑-๔
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑-๓
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑-๑
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙