...::: เทศบาลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมทุกท่าน :::..
 
 
 
           แบบคำร้องทั่วไป
          แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด
           แบบคำขอรับใบอนุญาต (กอ.1)
           แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต (สถานที่สะสมอาหารหรือสถานที่จำหน่ายอาหาร)
           แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต (กอ.3)